8. Challenge

Deze pagina is onderdeel van een app. Scan de QR code om de app op je telefoon te installeren!

Maak je browser-venster smaller en hoger om deze app te gebruiken.
(Draai je telefoon of tablet in potrait-mode)

8. Challenge

De kracht en kwetsbaarheid van Paulus

Het meest bijzondere van het christelijk geloof is dat God spreekt. Niet alleen in het algemeen, maar ook heel persoonlijk. De Bijbel is het boek waarin we veel van het spreken van God tegenkomen. Niet alleen verhalen hoe Hij dat vroeger deed, maar Hij spreekt nog steeds door zijn boek. 

In dit artikel neem ik je mee naar een aantal ontboezemingen van Paulus die hij doet in zijn brieven aan de Corinthiërs. Ik wil je uitdagen deze fragmenten als een oefening te hanteren voor je eigen leven. Je zou dit een challenge kunnen noemen. Dus meer dan gewoon Bijbelstudie waarbij het alleen maar om kennis gaat. Misschien moet je elke dag één stukje overdenken…

Context: Paulus heeft een lastige relatie met de Corinthiërs. Dat had o.a. te maken met het feit dat ze heel kritisch waren en Paulus vooral beoordeelden op het uiterlijk: was hij indrukwekkend, welsprekend, iemand met een sterk ego, een charismatisch leider die ontzag inboezemde. Hij werd vergeleken met anderen die beter scoorden. Maar schijn bedriegt: in Gods Koninkrijk gaat het niet om hoe je overkomt maar in hoeverre God in en door je zijn werk kan doen.

1 Cor. 2: 1-6 

Paulus gebruikt geen marketing-technieken

Hij schrijft dat hij besloten had om hen niet te benaderen met mooie woorden en meeslepende retoriek. Hij besefte dat de boodschap van het lijden en sterven van Jezus haaks staat op wat vanuit menselijk oogpunt aantrekkelijk is. Het kruis zet een streep door onze zelfgenoegzaamheid.

Het evangelie is een ongemakkelijke boodschap want het zet de dingen op scherp. Het kruis maakt duidelijk dat wij het van genade moeten hebben en dat zet een streep door al onze zogenaamde goede bedoelingen. In hoeverre is het ontvangen van genade de basis van jouw leven met God?

Paulus voelde zich zwak en kwetsbaar

Hij durft eerlijk toe te geven dat hij met vrees en beven in hun midden functioneerde. Paulus was een geniale theoloog, een pionier met een enorme drive en toch vindt hij het spannend te ervaren dat hij kritisch wordt bekeken, dat hij met verwachtingen te maken had waaraan hij niet kon voldoen.

Laat jij je vaak leiden door wat van jou verwacht wordt? Durf jij het eerlijk onder ogen te zien als je je kwetsbaar voelt? Wat zijn jouw coping mechanismen als het gaat om zwakte. Ontloop je lastige situaties of ben je bereid het risico te aanvaarden dat je niet aanvaard wordt?

Paulus was gefocust op Gods kracht

Je zou kunnen denken dat menselijke wijsheid en de kracht van God niet tegenover elkaar hoeven staan. Maar Paulus weet hoe verleidelijk is om het geloof te reduceren tot iets wat alleen maar in ons hoofd zit. De centrale vraag is of we echt afhankelijk durven zijn van de kracht van Gods Geest.

Ben jij je bewust van je neiging om je geloof te reduceren tot een moraal of een mening? Zijn er situaties in je leven waarin je beseft dat het aankomt op Gods kracht? Vind je het lastig om niet op safe te spelen? Zou je willen leren ontdekken dat God in jou wil doen wat je zelf niet kunt?

2 Cor. 4: 7-16

Schat in aarden vaten

Paulus gebruikt dit beeld van broos aardewerk om de kwetsbaarheid van het leven met God te illustreren. Het gaat niet om de buitenkant, de scherven en barsten horen erbij. Het gaat om de schat van binnen. De onzichtbare maar bijzondere realiteit van Gods Koninkrijk in ons.

Kijk jij meer naar de buitenkant of naar de binnenkant. Ben jij je misschien teveel gefixeerd op de scherven in je leven Ben jij je bewust van het feit dat je deel hebt aan de dingen van God, dat zijn aanwezigheid in je leven kostbaar is en dat Hij door jou heen werkt?

De kracht is van God en niet van ons

Dit klinkt misschien te radicaal, te zwart-wit. Paulus geeft geen ruimte voor een soort compromis, een beetje van God en een beetje van onszelf. Gods kracht is niet te vergelijken met wat wij in eigen kracht denken te kunnen doen. We zijn volkomen afhankelijk van Hem.

Alleen dat wat God in en door ons kan doen, is van blijvende waarde. Hoe vaak beperk je de ruimte voor God in je leven tot een soort EHBO of een laatste instantie die je om hulp vraagt als je er zelf niet meer uitkomt? Mag God in jouw leven de centrale rol spelen, op welk vlak wel of niet??

We staan onder druk maar zitten niet klem

Er volgen nu een aantal paradoxen die je kunt samenvatten onder de noemer van zwak maar ook sterk. Paulus laat zien dat er veel moeite en strijd is in zijn leven. Maar hij zit er niet onder want hij gelooft dat dwars door alles heen God werkt, helpt, ruimte geeft..

Voor ons is deze paradox van kracht in zwakte een hele uitdaging want het voelt niet comfortabel. Maar het een gaat niet zonder het ander. De spanning die deze paradox oplevert hoort erbij. Ben jij bereid deze paradox te omarmen in plaats van af te zwakken, bijvoorbeeld door één kant te ontkennen.

Het sterven van Jezus aan de lijve ondergaan

Paulus beschrijft dat hij in zijn volgen van Jezus ook de realiteit van zijn dood ervaart. Dat wij mede met Hem gekruisigd zijn. Dat legt hij als het loslaten van je recht op zelfbeschikking, de bereidheid offers te brengen en lijden en moeite te incasseren. Zo kan ook het leven van Jezus in ons doorbreken.

Een moderne martelaar zei: ben je een dwaas als je loslaat wat je niet kunt vasthouden om te ontvangen wat je niet kan worden afgenomen. Als volgeling van Jezus ontlopen we lijden niet. Jezus is daar duidelijk over. Roept dat weerstand in je op? Hoe ziet dit loslaten er mogelijk voor jou uit?

2 Cor. 12: 9

Mijn genade is u genoeg…

In hoofdstuk 11 beschrijft Paulus wat hij allemaal als apostel heeft doorstaan. Hij weet wat het is om te incasseren, te verdragen en te worstelen. Hij draait de dingen om als hij zegt dat hij in zijn zwakheid roemt omdat Gods kracht juist daarin zichtbaar wordt. 

Genade is gratis maar niet goedkoop. Paulus benoemt zelfs in dit verband dat God niet al zijn gebeden verhoort, dat Hij niet alle problemen wegneemt. Juist het omgaan hiermee geeft ons de kans om op een dieper niveau te ontdekken dat God goed is. In welke mate ervaar jij dit in jouw leven?

Wil je Mijn Omega installeren als App op je mobiel?

Installeer App
×

Menu