9. Artikel

Deze pagina is onderdeel van een app. Scan de QR code om de app op je telefoon te installeren!

Maak je browser-venster smaller en hoger om deze app te gebruiken.
(Draai je telefoon of tablet in potrait-mode)

9. Artikel

De mysterieuze invasie

  • Heb je moeite met het unieke karakter van het Evangelie?
  • Ben je benieuwd naar de diepere dimensies Gods Koninkrijk?
  • Zou je willen ontdekken welke rol voor jou is weggelegd?

Opvallend onopvallend.

De hemel hield haar adem in. De langverwachte invasie was een feit. Gods ingrijpen in de wereld die in verkeerde handen was gevallen. Het kantelpunt van de geschiedenis van de mensheid. Maar onopvallender had het bijna niet gekund. Degene door Wie alles bestaat verscheen incognito op het menselijk toneel. Maar heel weinigen begrepen de diepte van wat hier gebeurde. En ik vrees dat dit nog steeds het geval is…

De ultieme paradox.

De incarnatie staat centraal in het Evangelie. Geboren uit de maagd Maria. Dat God door zijn Geest bij Maria een zoon verwekte is een machtig mooi mysterie. De grote God, die onzichtbaar klein en kwetsbaar werd, die alles aflegde en een dienaar werd en bereid was de onderste weg te gaan. Gods strategie om de wereld te verlossen uit de greep van de tegenstander staat zo haaks op wat wij gewend zijn, hoe wij de dingen aanpakken.  

De vier gezichten van God.

Het is veelzeggend dat er vier Evangeliën in de Bijbel staan. Het leven en wezen van Jezus is te gelaagd om in één verhaal weer te geven. In de vroegchristelijke traditie wordt elk evangelie gekoppeld aan een van de vier wezens die we op verschillende plaatsen in de Bijbel tegenkomen.

  • Mattheus wordt gelinkt aan de leeuw. Jezus is de Koning, de leeuw van Juda. De vredevorst geboren uit het geslacht van David. De Bergrede is zijn troonrede zou je kunnen zeggen.
  • Marcus wordt geassocieerd met het rund. Jezus is niet gekomen om te heersen maar te dienen. Het stopwoordje ‘terstond’ van Marcus wijst op Jezus’ bereidheid de wil van de Vader te doen.
  • Lucas beschrijft Jezus als mens. Lucas de arts laat zien dat Jezus echt naast de mensen staat: bewogen met zieken, zondaars, tollenaars. Hij was één van ons: Hij kwam op ooghoogte.
  • Johannes wordt gekoppeld aan de arend: Jezus als degene die van boven komt, die God is. Zijn ‘Ik ben’ uitspraken geven zijn goddelijke identiteit weer. Hij is het vleesgeworden woord.

De kribbe en het kruis.

Het leven van Jezus laat zo aangrijpend zien wat in Gods hart is. Velen worstelen met vragen rond de goedheid van God omdat we in het OT maar ook in de wereld van vandaag zoveel lijden zien. In Jezus zien we dat de Koning de onderste weg ging en onze dienaar werd en dat de hoogverheven God afdaalde, helemaal mens werd en onder ons kwam wonen. In de illustratie laat ik zien hoe de vier ‘gezichten’ van Jezus het kruis weergeven, een dubbele paradox als het ware. Vier dimensies van wie Jezus voor ons kan zijn. Daar raak ik niet op uitgekeken.

  • Koning en dienaar: Jezus heeft alle macht afgelegd en heeft niet anders gedaan dan wat de Vader van Hem vroeg. Hij heeft nooit van zijn macht misbruik gemaakt maar Hij heeft zijn leven gegeven. De voetwassing is het meest ontroerende voorbeeld hiervan. Hij kwam niet hoog te paard naar Jeruzalem maar rijdend op een ezel. De satan begreep er niets van totdat hij moest toegeven dat deze liefde onoverwinnelijk was, dat Jezus Heer is.
  • Arend en mensenzoon: Hij is degene door Wie alles geschapen is, alles draagt zijn stempel, Hij zit in ons DNA. Maar Hij werd vertrouwd met onze ziekte, onze verscheurdheid, onze zwakte. God staat niet langer op grote afstand, Hij komt naast ons zitten, Hij kijkt ons in de ogen en raakt ons aan. God die alle macht heeft in hemel en op aarde, heeft er alles voor over om ons te verlossen uit de greep van de satan en de relatie met ons te herstellen 

Van invasie tot sneeuwbal.

Het woord is vlees geworden: de invasie van God in de wereld ging op een unieke manier, van hart tot hart. Het ging dan ook dwars door Jezus heen. God is in Jezus echt dichtbij gekomen. Hij was een van ons. Degenen die zijn liefde willen ontvangen worden als Hij. En dat is precies de clou van het mysterie: dat God in ons hetzelfde doet als Hij in Jezus deed. Niet meer en niet minder. Elke christen belichaamt Jezus: in ons wordt Hij vlees en bloed. Maar ook de gemeente is het lichaam van Christus. De liefde van God gaat ook dwars door ons heen. Ik zou je willen uitdagen je biddend af te vragen in hoeverre die vier kanten van Jezus in jou welkom zijn.

Johan Vink, schrijver, spreker en initiator van Het Omega Project 

www.hetomegaproject.nl. 

Wil je Mijn Omega installeren als App op je mobiel?

Installeer App
×

Menu