9. Challenge

Deze pagina is onderdeel van een app. Scan de QR code om de app op je telefoon te installeren!

Maak je browser-venster smaller en hoger om deze app te gebruiken.
(Draai je telefoon of tablet in potrait-mode)

9. Challenge

Challenge: Ontdek hoe relevant de Bijbel is als het om vrijheid gaat.

Het meest bijzondere van het christelijk geloof is dat God spreekt. Niet alleen in het algemeen, maar ook heel persoonlijk. De Bijbel is het boek waarin we veel van het spreken van God tegenkomen. Niet alleen verhalen hoe Hij dat vroeger deed, maar Hij spreekt nog steeds door zijn boek. 

In deze challenge draait het om de vraag of het volgen van Jezus je vrijer maakt of juist aan banden legt. Ik ga daarbij in op een toespraak die Jezus hield toen Johannes de Doper vanuit de gevangenis zijn twijfels liet horen. In dit gedeelte staat de overbekende tekst ‘komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn’. Maar het is goed om de context te bekijken omdat we dan ontdekken dat hoe groot het contrast is tussen religie en Jezus volgen. We lezen Mattheüs 11: 2 t/m 30

Context: Johannes is gevangen genomen door Herodes en in zijn ontgoocheling stuurt hij mensen naar Jezus met de vraag of Hij wel echt de Messias is. Jezus wijst op alle wonderen die Hij doet en legt vervolgens uit hoe Johannes eigenlijk het kantelpunt tussen het OT en het NT is en daarmee wat het verschil is tussen de religieuze traditie en het Koninkrijk van God.

De kleinste in Gods Koninkrijk is groter dan..

Jezus benadrukt dat Johannes de belangrijkste persoon is van iedereen voor Hem. Hij mocht Gods Koninkrijk introduceren. Maar… de kleinste in dat Koninkrijk is groter dan Johannes. Dat wil zeggen dat de volgelingen van Jezus op een totaal ander level functioneren dan alle gelovigen daarvoor.

Jezus komst in de wereld introduceert een nieuwe manier van geloven waarin het niet gaat om wetten en plichten maar om het verwelkomen van Gods kracht. De vraag voor ieder van ons is of onze manier van geloven wordt gekenmerkt door regels of dat we een levende relatie met Jezus onderhouden.

Jezus stelt de weerstand aan de kaak.

Johannes? Jezus? In de ogen van het religieuze establishment is het nooit goed. Jezus vergelijkt het met hun reactie op de muziek van kinderen. Johannes riep op tot bekering maar die had men niet nodig en Jezus biedt leven aan en ook daar is geen behoefte aan. Zelfgenoegzaamheid leidt tot weerstand. 

Het is niet vreemd als we weerstand voelen als we met nieuwe dingen worden geconfronteerd. De vraag is of we die weerstand omzetten in kritiek op boodschap of in zelfkritiek. Durf je naar jezelf te kijken als je met aspecten van het Evangelie te maken hebt die niet comfortabel voelen?

De praktijk zal het leren

Jezus beschrijft de afwijzing van Hem door de leiders met de uitdrukking: de wijsheid blijkt uit haar werken, met andere woorden, je kunt iets alleen kennen door het te ondervinden. Zolang je kritisch de boot afhoudt, zal je de realiteit van het Koninkrijk nooit ervaren. Het draait om ontvankelijkheid.

Er is moed voor nodig om open te staan voor de realiteit van Gods Koninkrijk. Het is gemakkelijker om het geloof te begrenzen tot het vertrouwde. Maar Jezus daagt ons uit om over die grenzen heen te gaan. Sta jij open voor verhalen over wat God doet, ben je nieuwsgierig, hongerig naar meer?

Jezus durft heel scherp te zijn

Hij confronteert de religieuze leiders met hun onwil om open te staan voor wat God wil doen. Zij zijn zo vol van eigendunk en gelijk dat ze in tegenstelling tot de heidenen Jezus afwijzen. Het Koninkrijk staat haaks op zogenaamde religiositeit die vaak niets anders is dan zelfingenomenheid.  

Mag Jezus je tegenspreken? Mag Hij dingen in je leven aankaarten die niet stroken met zijn waarheid? Als Jezus dat doet dan is het omdat Hij je vrij wil maken. Zijn waarheid maakt vrij! Ik daag je uit om te bidden dat Hij je laat zien waar dat mogelijk aan de orde is. 

Deze openbaring wordt door kinderen verwelkomd

Jezus contrasteert de houding van (zogenaamde) wijzen met die van kinderen. Die hebben niets te verliezen, zijn open, ontvankelijk. God openbaart zijn geheimen alleen aan hen die niet gevangen zitten in hun ratio. Het verstand kan ons erg in de weg zitten en ons zicht op God blokkeren.

God vraagt niet dat we ons verstand uitschakelen en naïef alles geloven. Hij vraagt wel dat we worden als kinderen die willen ontdekken en ontvangen. ‘Onderzoekt alles’ is geen excuus om te van alles uit te proberen maar een aansporing om echt te willen leren. Hoe leerbaar ben jij, waar blijkt dat uit?

Jezus brengt ons bij de Vader

De exclusieve positie van Jezus staat hier centraal. Niemand komt tot de Vader dan via zijn zoon. Jezus openbaart ons dat alles wat met God te maken heeft toegankelijk is via Hem. In Jezus zien we dat het hart van de Vader naar ons uitgaat en dat een intieme band met God voor ons is weggelegd.

Geloof is een kwestie van relatie, van vriendschap, van verbondenheid met Vader. In onze tijd van onthechting ligt alle nadruk op wat wij moeten en kunnen. Ervaar jij een warme relatie met de Vader? Door Jezus is Hij dichterbij dan je denkt. Hoe reëel is jouw relatie met Hem? Hoe groot is de afstand?

Mijn juk is zacht en mijn last licht

De spits van dit Bijbelwoord is dat Jezus ons rust wil geven. Hij is niet degene die ons lasten oplegt, die ons opjaagt, integendeel. Anders dan bij de doorsnee leiders is bij Jezus een dienende houding. Hij wil ons echt laten leven zodat we vrij zijn of anders gezegd, echt tot onze bestemming komen.

Vaak ervaren we geloof als belastend, beperkend. Maar dat is vooral zo als het meer een kwestie is van ‘religie’ dan van relatie. Als we als vrienden van Jezus leven ervaren we hoe goed Hij voor ons is. Als jij die vriendschap niet ervaart, dan is daar enorm veel te winnen. Sta je daar open voor??

Wil je Mijn Omega installeren als App op je mobiel?

Installeer App
×

Menu